Acționăm Pentru Comunitate

Competențe antreprenoriale

Prima grupă de curs este pregătită pentru începerea activității de formare antreprenorială din cadrul proiectului. Cursul va fi organizat si derulat conform metodologiei furnizorului de formare, aceasta activitate va fi subcontractata de UAT Ciurea.

Serviciile programului de antreprenoriat se adreseaza unui număr de minim 40 persoane care dovedesc certe calitati antreprenoriale si doresc sa initieze/dezvolte o afacere, activitate pe cont propriu.

Pentru înscriere, potențialii beneficiari trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Are domiciliul sau reședința în teritoriul Asociației GAL „Colinele Iașilor”
  • La data înscrierii în proiect, are împlinită vârsta de 18 (optsprezece) ani
  • Se încadrează în următoarele categorii de pe piața muncii: șomer, șomer de lungă durată sau persoană inactivă
  • Se află într-una din următoarele situații: în risc de sărăcie sau se confruntă cu o deprivare materială severă sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii
  • Nu s-a înscris și nu face parte din grupul țintă al altui operator de grant în cadrul acestei scheme

Pentru mai multe detalii, puteți apela la numerele de telefon:

  • 0232/296.260 – UAT Ciurea
  • 0232/296.018 – GAL „Colinele Iașilor”