Acționăm Pentru Comunitate

Egalitatea de șanse

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a
UE, şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică,
ocuparea forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există,
în prezent UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea
egalităţii între femei şi bărbaţi.


Principiul egalităţii de şanse intre femei si bărbaţi a început sa fie transpus in
legislaţia şi în politicile UE, urmărindu-se reglementarea vieţii sociale a Statelor
Membre din perspective economice. Astfel, egalitatea între femei şi bărbaţi pe piaţa
muncii s-a dovedit de importanţă crucială în spaţiul comunitar, plasând problematica
egalităţii de şanse în centrul Strategiei Europene pentru Ocupare.


În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbaţi
şi femei, legislaţia UE anti-discriminare a fost înlocuita de asigurarea unui nivel
minim de protecţie şi un tratament egal pentru toată lumea de viaţă şi de muncă în
Europa.

Aceste legi sunt proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de:
– rasă sau origine etnică
– religie si credinţă
– dizabilităţi
– orientare sexuală
– vârstă


Aceste legi au scopul de a asigura egalitatea de tratament, în multe aspecte legate
de viaţa de zi cu zi – de la locul de muncă, care acoperă probleme de educaţie,
asistenţă medicală şi de acces la bunuri şi servicii.


Ca si cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale şi au
dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viaţă independenta şi de participarea
deplină în societate.

Fondul Social European (FSE) este o sursă importantă de finanţare pentru activităţi
destinate dezvoltării capacităţii de ocupare a forţei de muncă şi a resurselor umane.
Este folosit ca o completare pentru politicile introduse în scopul realizării obiectivului
de a promova oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pentru toţi cetăţenii, în
cadrul unei societăţi incluzive.


Scopul principal al FSE este acela de a sprijini măsurile care previn şi combat
şomajul, care contribuie la dezvoltarea resurselor umane şi prevăd integrarea
socială pe piaţa muncii, astfel încât să promoveze un nivel ridicat al ocupării forţei de
muncă, egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, dezvoltare durabilă şi coeziune
economică şi socială. În mod special, trebuie să sprijine măsurile luate în
conformitate cu Strategia Europeană şi Liniile Directoare privind Ocuparea Forţei de
Muncă.