Acționăm Pentru Comunitate

COPII

Grupul țintă vizat în proiect: Copii de vârstă școlară, elevi din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, cu vârsta între 6 și 14 ani, copii in risc de sărăcie sau excludere socială din zona marginalizată – 125 de copii

CRITERII DE ELIGIBILITATE

•    Are domiciliul sau reședința în teritoriul Asociației GAL „Colinele Iașilor”;

•    Copilul are vârsta între 6 și 14 ani;

•    Copilul se află într-una din următoarele situații:

A.  în risc de sărăcie sau

B.  se confruntă cu o deprivare materială severă sau

C.  trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

•    Copilul se află în situații de dificultate și face parte din una sau mai multe categorii de grup vulnerabil: 

– copiii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale

– copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic

– copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale

– copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate)

– copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune

– copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie)

– copiii care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.

– mame minore, adolescenți cu comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;

– sunt în alte situații demonstrabile de risc educațional.