Acționăm Pentru Comunitate

CURSURI CALIFICARE

Persoanele care întâmpină cele mai mari dificultăți în găsirea unui loc de muncă sunt cele care nu au studii sau o calificare într-un anumit domeniu.

Misiunea proiectului „Acțiuni integrate pentru persoanele defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor” este aceea de a oferi șansa la educație persoanelor din grupuri vulnerabile prin înscierea și participarea la cursuri gratuite de calificare.

Minim 55 de beneficiari vor participa la programe de formare profesională susținute în proiect: programe de calificare/ inițiere/ perfecționare/ specializare.

Cursurile de calificare desfășurate în prezent sunt:

  • cursul de formare profesională pentru ocupatia INFIRMIERA, cu o durată de 720 de ore (240 ore de teorie, 480 ore de practică), susținut de Fundatia Ecologica “Green Education” – Iasi, pentru 16 beneficiari;

  • cursul de formare profesionala pentru ocupatia ELECTRICIAN EXPLOATARE MEDIE SI JOASA TENSIUNE, cu o durată de 720 de ore (240 ore de teorie, 480 ore de practică), susținut de Fundatia Ecologica “Green Education” – Iasi, pentru 8 beneficiari;

  • cursul de formare profesionala pentru ocupatia ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU, cu o durată de 360 de ore (120 ore de teorie, 240 ore de practică), susținut de Fundatia CORONA, pentru 23 beneficiari;

  • cursul de formare profesională pentru ocupatia COFETAR, cu o durată de 360 de ore (120 ore de teorie, 240 ore de practică), susținut de Fundatia Ecologica “Green Education” – Iasi, pentru 12 beneficiari.

Programele de formare profesională vor determina creșterea gradului de pregătire și calificare a membrilor grupului țintă prin raportare la cerințele pieței muncii contribuind la maximizarea șanselor de integrarea profesională – accesarea și menținerea unui loc de muncă.