Acționăm Pentru Comunitate

EDUCAȚIE

Realizarea unor acțiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii

Programul se adreseaza unui numar de 75 de copii in risc de saracie sau excludere sociala din zona marginalizata si va fi dezvoltat de catre partenerul public Scoala gimnaziala Barnova.

Copiii sunt elevi din teritoriul GAL Colinele Iasilor, cu varsta intre 6 si 14 ani. La nivelul comunitatii marginalizate, Scoala gimnaziala Barnova scolarizeaza copii in situatii de risc; in anul scolar actual, peste 5% din nr de elevi inscrisi provin din familii sarace, fara resurse materiale, cu grad redus de ocupare al adultilor.

Ca masura de crestere a interesului pentru scoala, a mentinerii in sistemul scolar, reducerii riscului de parasire timpurie/abandon scolar, in proiect va fi dezvoltat un program de activitati educative structurat pe doua componente: – servicii de consiliere educationala furnizate de personal calificat care au drept scop sprijinirea procesului de adaptare şi integrare a elevilor în comunitatea şcolară şi locală, proiectarea pedagogică adecvată a activităţii didactice şi educative, motivarea pentru participare si implicare scolara, descurajarea atitudinilor si comportamentelor neadecvate, improprii integrarii sociale, indrumarea în scopul planificării propriilor studii în raport de viitoarele proiecte profesionale si de cariera; sprijinirea elevilor în prefigurarea proiectivă a devenirii; responsabilizarea si implicarea familiei in sustinerea si valorificarea traseului scolar ca factor de reusita pentru copil; – activitati extracurriculare concepute ca activitati educative cu rol in multiplu: -de motivare a elevilor in ceea ce priveste creșterea prezenței zilnice la scoala, îmbunătățirea performanțelor școlare, de educare/cunoastere, dezvoltarea de competente cheie pentru dezvoltarea deplina, armonioasa a copilului, facilitarea integrarii socio-profesionale, dezvoltarea de atitudini si comportamente conforme normelor sociale, cresterea increderii in sine, prevenirea si reducerea discriminarii, prevenirea si combaterea comportamentelor infractionale.

In realizarea activitatilor extracurriculare scoala va depune eforturi pentru a atrage sprijinul si implicarea directa a comunitatii locale – agenti locali, factori de raspundere, institutii si servicii publice, organizatii nonguvernamentale. In acest sens, va fi dezvoltat un program de actiune in vederea atragerii de parteneriate.