Acționăm Pentru Comunitate

ACTIVITĂȚI

Prin proiect vor fi desfășurate o serie de măsuri integrate care vizează un număr de minim 250 persoane aflate în risc de sărăcie, dezvoltând servicii de tipul:

A. Servicii sociale– adresate unui număr de 250 beneficiari, copii si adulți aflați în risc de sărăcie si excluziune socială.

B. Servicii educaționale – adresate unui număr de 125 copii – elevi din ciclul primar și gimnazial din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, aflați în risc de sărăcie si excluziune socială.

C. Servicii de acces si/sau menținere pe piața muncii – adresate unui număr de 125 persoane adulte, șomeri, persoane neocupate, aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială.

Indicatori de proiect:

  1. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii integrate;
  2. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială funcționale care beneficiază de sprijin;
  3. Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin;
  4. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: din zona rurală sau orașe cu o populație de până la 20.000/locuitori.