Acționăm Pentru Comunitate

Curs finalizat!

În perioada 10 iunie 2022 – 24 august 2022 a avut loc cursul de formare profesională „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, organizat de către Comuna Ciurea în cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, cod POCU/303/5/2/130360.

Cursul s-a adresat persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, care au fost înregistrate în Grupul Țintă al proiectului. Acestea au beneficiat în prealabil de servicii specializate de acces si menținere pe piata muncii

Din cele 21 de persoane înscrise la curs, 17 au finalizat și absolvit cursul de formare.

Felicitări tuturor absolvenților!