Acționăm Pentru Comunitate

ACORDARE SUBVENȚII

Procedura de acordare a subvențiilor este valabilă în cadrul proiectului „Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iasilor” POCU/303/5/2/130360, pe durata de desfășurare a acestuia.