Acționăm Pentru Comunitate

Curs cofetar

Beneficiarii înscriși în Grupul Țintă vor începe cursul de formare profesională pentru ocupația COFETAR, în data de 26 iulie 2022.

Durata de desfasurare a cursului de calificare este de 3 (trei) luni, reprezentand  360 ore, din care teorie 120 ore si practica 240 ore.

Orele de curs vor fi susținute de Fundația Ecologică “Green Education” Iași.

Programul de formare profesională va determina creșterea gradului de pregătire și calificare a membrilor grupului țintă prin raportare la cerințele pieței muncii contribuind la maximizarea șanselor de integrarea profesională – accesarea și menținerea unui loc de muncă.