Acționăm Pentru Comunitate

SERVICII SOCIALE

Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale

Aceasta activitate se va derula in cadrul Centrului de zi iar Beneficiarii vor fi minim 50 copii din familii vulnerabile, monoparentale, in risc de saracie si excluziune sociala aflate in alte situatii de nevoie sociala.

Beneficiarii provin din teritoriul GAL Colinele Iasilor, conform analizelor preliminare de investigare a nevoile comunitatii marginalizate si studiilor de fundamentare a investitiei hard realizata prin PNDR.

Scopul serviciului social este de a furniza servicii sociale copiilor aflati in situatii de risc sociale căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile derulate/serviciile oferite, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calitatii vietii.

In cadrul activitatii, partenerul responsabil Asociatia Prietenii Barnovei, asigura logistica necesara functionarii centrului – achizitionare, instalare echipamente si bunuri necesare furnizarii serviciului de terapie ocupationale furnizate: activitati mestesugaresti, artistice, de gradinarit; angajare personal specializat; inregistrare, evaluarea beneficiari si furnizare servicii conform standard – servicii de care beneficiaza copiii inregistrati in centru: evaluare si asistenta sociala, informare si consiliere sociala, consiliere psihosocială si suport emotional, socializare si petrecerea timpului liber prin activitati ocupationale (mestesugaresti, artistice, de gradinarit).

Fiecare persoana inregistrata in centru beneficiaza de serviciile si activitatile stabilite de personalul calificat in planul individualizat de asistenta si ingrijire, plan realizat prin consultarea beneficiarului, familiei, medicului de familie, alte unitati specializate in evaluarea cazului.

Acestea sunt dublate si constant sustinute de activitati de socializare si petrecere a timpului liber, servicii de consiliere si suport emotional. Pe parcursul participarii la activitatile centrului, se asigura hrana si transportul beneficiarilor.