Acționăm Pentru Comunitate

CURSURI

În componența de ocupare vor intra jumătate din persoanele înscrise în grupul țintă – 125 de persoane în risc de sărăcie sau excluziunea socială din comunitatea marginalizată, persoane adulte, șomere, persoane neocupate. Beneficiarii vor fi orientați către componenta de ocupare din punctul unic de acces după evaluarea necesităților individuale din perspectiva ocupațională.

Serviciile de care beneficiaza persoanele:

 • servicii de informare si consiliere profesionala
 • servicii de formare profesionala

Serviciile vor fi subcontractate de catre Beneficiar UAT CIUREA. Pe parcursul activitatii, UAT CIUREA asigura:

 • inregistrarea participantilor si alocarea in grupele de consiliere si formare profesionala,
 • monitorizarea participarii beneficiarilor la activitatile proiectului,
 •  asigurare hrana si eliberarea subventiilor pentru participantii la cursuri;
 •  asigurarea costurilor pentru analizele medicale necesitate de participarea la activitatile practice din programele de calificare;
 • asigurarea transportului beneficiarilor catre locatiile de curs
 • monitorizeaza constanta modul de desfasurare al activitatilor subcontractantilor.

Subcontractantii vor fi furnizori autorizati de servicii de informare si consiliere profesionala, respectiv furnizori autorizati pentru programele de formare – calificare/ perfectionare/ specializare/ competente comune. Serviciile vor fi configurate si alocate in conformitate cu prevederile legale in domeniu si metodologiile specifice furnizorilor contractati in proiect.

Stabilirea programelor de formare incluse in oferta se face tinand cont de:

 • cerintele de acces la curs identificate la nivelul beneficiarilor (nivelul studiilor necesare pentru accesul la un curs sau altul conform legislatiei formarii adultilor);
 • oferta de locuri de munca si nevoile angajatorilor locali si proximi;
 • profilul ocupational al beneficiarilor UAT CIUREA.
 • va investiga constant nevoile angajatorilor, agentilor economici din teritoriul acoperit de SDL Colinele Iasilor dar si din proximitate (judetele Iasi si Neamt) in scopul identificarii oportunitatilor de formare si plasare pe piata muncii a beneficiarilor.
 • va colabora activ si constant cu serviciile publice de ocupare din judetele Iasi si Neamt in scopul centralizarii si prezentarii beneficiarilor a ofertei locurilor de munca inregistrate la AJOFMuri, instrumente de sprijin disponibile pentru agentii economici care angajeaza beneficiari.

REZULTATE

 • 125 persoane aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, care beneficiaza de servicii de informare, consiliere profesionala.

Imbunatatiri/beneficii: Serviciile oferite contribuie la cresterea si intarirea capacitatii de accesare si mentinere pe piata muncii. Fiecare persoana va beneficia de servicii personalizate de informare si consiliere, orientare, acomodarea/ integrare/ mentinerea in campul muncii.

 • 95 de persoane aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, care participa la programe de formare profesionala.

Beneficiarii vor participa la programe de formare profesionala sustinute in proiect: programe de calificare/ initiere/ perfectionare/ specializare, inclusiv dezvoltarea de competente comune antreprenoriale. Imbunatatiri/beneficii: Programele de formare profesionala vor determina cresterea gradului de pregatire si calificare a membrilor grupului tinta prin raportare la cerintele pietei muncii contribuind la maximizarea sanselor de integrarea profesionala – accesarea si mentinerea unui loc de munca.

 • 40 de persoane aflate in risc de saracie si marginalizare sociala (din cele 95 participante la formare), care participa la programulde dezvoltare in domeniul antreprenoriatului.

În cadrul acestui program, potentialii antreprenori beneficiaza de formare antreprenoriala (curs de formare – competente antreprenoriale), servicii personalizate de sprijin pentru infiintarea unei afaceri – consiliere, consultanta, sprijin calificat in domeniuul antreprenorial (suport in concept, documentare, elaborare plan de afaceri, documentare proceduri infiintare firma s.a.). Imbunatatiri/beneficii: Programul antreprenorial, formarea si serviciile personalizate de sprijin de care beneficiaza persoanele cu potential antreprenorial, contribuie in mod direct la cresterea numarului de initiative antreprenoriale la nivelul zonei marginalizate, precum si a numarului de persoane implicate in activitati generatoare de venituri.