Acționăm Pentru Comunitate

Rezultate proiect POCU 5.2

REZULTATELE OBȚINUTE, INDICATORII ATINȘI la finalizarea proiectului Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL „Colinele Iașilor Perioada de implementare a proiectului: 23.10.2020 – 22.10.2023 Cod SMIS: POCU/303/5/2/130360 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub…

Curs finalizat!

În perioada 10 iunie 2022 – 24 august 2022 a avut loc cursul de formare profesională „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, organizat de către Comuna Ciurea în cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, cod POCU/303/5/2/130360.…

Curs cofetar

Beneficiarii înscriși în Grupul Țintă vor începe cursul de formare profesională pentru ocupația COFETAR, în data de 26 iulie 2022. Durata de desfasurare a cursului de calificare este de 3 (trei) luni, reprezentand  360 ore, din care teorie 120 ore si…

Egalitatea de șanse

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună aUE, şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică,ocuparea forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există,în prezent UE a…

Șansa la educație

Persoanele care întâmpină cele mai mari dificultăți în găsirea unui loc de muncă sunt cele care nu au studii sau o calificare într-un anumit domeniu. Misiunea proiectului „Acțiuni integrate pentru persoanele defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor” este aceea de…

Curs electrician

Beneficiarii înscriși în Grupul Țintă vor începe cursul de formare profesională pentru ocupația ELECTRICIAN EXPLOATARE MEDIE SI JOASA TENSIUNE, în data de 27 mai 2022. Durata de desfasurare a cursului de calificare este de 5 (cinci) luni, reprezentand  720 ore, din…

Microgranturi

În cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, a fost organizat un concurs dedicat beneficiarilor care au absolvit cursul de Competențe antreprenoriale prin același proiect. Persoanele înscrise în concurs au oportunitatea obtinerii unui micro-grant pentru infiintarea unei…