Acționăm Pentru Comunitate

Microgranturi

În cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, a fost organizat un concurs dedicat beneficiarilor care au absolvit cursul de Competențe antreprenoriale prin același proiect. Persoanele înscrise în concurs au oportunitatea obtinerii unui micro-grant pentru infiintarea unei afaceri – subventie cu valoarea maxima de 25.000 euro/plan de afaceri.

Apelul de depunere a dosarelor în concursul „Acționăm pentru comunitate!” a fost deschis în perioada 25 – 31 ianuarie 2022, interval în care s-au înregistrat 15 Planuri de Afaceri. În urma procesului de evaluare și selecție, 10 Planuri au fost declarate câștigătoare în concurs, fiind contractate ulterior. Beneficiarii celor 10 Planuri de Afaceri au primit asistență și sprijin în obținerea condițiilor premergătoare și înființării propriu zise a firmei.

În prezent, experții din cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor” oferă celor 10 beneficiari consultanță și sprijin calificat pe parcursul proiectului în scopul dezvoltarii business-ului, menținerii și asigurarea condițiilor optime de implementare a Planului de Afaceri, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subvenție.

Notă! Înființarea de noi afaceri contribuie la creare de noi locuri de muncă în zona de intervenție a proiectului și implicit la creșterea numărului de persoane implicate în activități generatoare de venituri cu repercusiuni directe asupra creșterii calității vieții beneficiarilor proiectului.