Acționăm Pentru Comunitate

ADULȚI

Grupul țintă vizat în proiect: Persoane adulte de vârstă activă din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” in risc de sărăcie sau excludere socială din zona marginalizată – 125 de adulți.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

  • Are domiciliul sau reședința în teritoriul Asociației GAL „Colinele Iașilor”
  • La data înscrierii în proiect, are împlinită vârsta de 18 (optsprezece) ani
  • Se încadrează în următoarele categorii de pe piața muncii:

–   șomer

–   șomer de lungă durată

–   persoane inactive

Categoria „Șomeri” include persoanele care nu au loc de muncă și nu realizează venituri și sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minim 16 ani.

Categoria „Persoanele inactive” include persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice). Pensionarii nu fac parte din grupul țintă al prezentului proiect.

  • Se află într-una din următoarele situații:

A.  în risc de sărăcie sau

B.  se confruntă cu o deprivare materială severă sau

C.  trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

  • Nu s-a înscris și nu face parte din grupul țintă al altui operator de grant în cadrul acestei scheme