Acționăm Pentru Comunitate

GALERIE

Curs de formare profesională pentru ocupația COFETAR

____________________________________________________________________________

Curs de formare profesională pentru ocupația ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU

____________________________________________________________________________

Curs de formare profesională pentru ocupația INFIRMIERĂ

____________________________________________________________________________

Activități cu copiii de la Centrul de zi din Comuna Bârnova

____________________________________________________________________________

Activitatea 5.2 Furnizarea de servicii sociale pentru copiii identificati in grupul tinta

____________________________________________________________________________

Susținerea examenului la cursul de competențe antreprenoriale

___________________________________________________________________________

Activitatea 6.1 Organizarea si derularea activitatii de furnizare servicii educationale pentru Grupul Tinta identificat in vederea reducerii riscului de parasire timpurie/abandon scolar.

____________________________________________________________________________

Susținerea antreprenoriatului

____________________________________________________________________________

Conferință inițială proiect POCU