Acționăm Pentru Comunitate

CONCURS EVALUATORI EXTERNI

ANUNȚ ANGAJARE EXPERȚI EVALUATORI

1. INFORMAȚII GENERALE

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” în parteneriat cu Primăria Comunei Ciurea, județul Iași (în calitate de beneficiar), Școala Gimnazială Bârnova și Asociația Prietenii Bârnovei implementează proiectul „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor, cod proiect POCU/303/5/2/130360

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Proiectul vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL „COLINELE IASILOR”, prin implementarea de măsuri integrate.

Unul din rezultatele preconizate pentru acest proiect este   Finanțarea de mici afaceri cu potențial de creștere – minim 10 subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri

În acest sens, Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” intenționează să lanseze un concurs de planuri de afaceri dedicat persoanelor din grupul țintă care au participat și au absolvit cursul de competențe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului.

Planurile de afacere depuse în cadrul acestui concurs vor fi supuse evaluării unei comisii de selecție formată din 3 (trei) evaluatori, pentru care este organizat prezentul concurs. 

DURATA PROIECTULUI: 30 luni (23.10.2020 – 22.04.2023)

Pentru detalii : Anunt concurs experti evaluatori externi

Rezultate concurs: Rezultate concurs experti evaluatori externi