Acționăm Pentru Comunitate

OCUPARE

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii

In componenta de ocupare vor intra jumatate din personele inscrise in grupul tinta 125 de persoane in risc de saracie sau excluziunea sociala din comunitatea marginalizata, persoane adulte, somere, persoane neocupate. Beneficiarii vor fi orientati catre componenta de ocupare din punctul unic de acces dupa evaluarea necesitatilor individuale din perspectiva ocupationala.

Serviciile de care beneficiaza persoanele: servicii de informare si consiliere profesionala și servicii de formare profesionala.

Serviciile vor fi subcontractate de catre Beneficiar UAT CIUREA. Pe parcursul activitatii, UAT CIUREA asigura: inregistrarea participantilor si alocarea in grupele de consiliere si formare profesionala; monitorizarea participarii beneficiarilor la activitatile proiectului; asigurare hrana si eliberarea subventiilor pentru participantii la cursuri; asigurarea costurilor pentru analizele medicale necesitate de participarea la activitatile practice din programele de calificare; asigurarea transportului beneficiarilor catre locatiile de curs; monitorizeaza constanta modul de desfasurare al activitatilor subcontractantilor.

Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu

Serviciile programului de antreprenoriat se adreseaza unui nr de minim 40 persoane care dovedesc certe calitati antreprenoriale si doresc sa initieze/dezvolte o afacere, activitate pe cont propriu. La intrarea in programul de ocupare, beneficiarii vor fi informati cu privire la oportunitatea obtinerii unui micro-grant pentru infiintarea unei afaceri – subventie cu valoarea maxima de 25.000 euro/plan de afaceri evaluat si selectat/firma infiintata in proiect.