Acționăm Pentru Comunitate

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Serviciile programului de antreprenoriat s-a adresat unui număr minim de 40 persoane care dovedesc certe calitati antreprenoriale si doresc sa initieze/dezvolte o afacere, activitate pe cont propriu și care au beneficiat de un curs de competențe antreprenoriale, organizat si derulat conform metodologiei furnizorului de formare.

În cadrul activității, cursul a fost organizat pe două grupe distincte de beneficiari, acesta desfășurându-se in lunile august, octombrie și decembrie 2021, examenul fiind susținut și trecut cu succes.

Toți beneficiarii acestui curs au oportunitatea obtinerii unui micro-grant pentru infiintarea unei afaceri – subventie cu valoarea maxima de 25.000 euro/plan de afaceri evaluat si selectat/firma infiintata in proiect.

Granturile vor fi alocate de UAT Ciurea, partener responsabil de monitorizarea implementarii contractului de subventie.