Acționăm Pentru Comunitate

ANTREPRENORIAT

Serviciile programului de antreprenoriat se adreseaza unui nr de minim 40 persoane care dovedesc certe calitati antreprenoriale si doresc sa initieze/dezvolte o afacere, activitate pe cont propriu. La intrarea in programul de ocupare, beneficiarii vor fi informati cu privire la oportunitatea obtinerii unui micro-grant pentru infiintarea unei afaceri – subventie cu valoarea maxima de 25.000 euro/plan de afaceri evaluat si selectat/firma infiintata in proiect.

Partenerii responsabili de activitate asigura urmatoarele servicii:

– formare antreprenoriala –cursul va fi organizat si derulat conform metodologiei furnizorului de formare, aceasta activitate va fi subcontractata de UAT Ciurea. Deplasarea participantilor la locatia de curs, subventiile si hrana sunt asigurate de UAT Ciurea.

– servicii suport de consiliere si sprijin antreprenorial funizate de GAL Colinele Iasilor:

• consiliere antreprenoriala si sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri
– cursantii care doresc sa participe la competitia de planuri de afacere vor fi consiliati si asistati in dezvoltarea planului afaceri. Vor fi analizate, documentate si evaluate toate aspectele implicate de ideea de business functie de forma juridica/domeniul de activitate, resursele necesare, profilul antreprenorului s.a.

Planul de evaluare elaborat/dezvoltat va fi inscris in competitie. Pentru stabilirea planurilor de afaceri castigatoare va fi numita o comisie de selectie a ideilor de afaceri care va include 3 membri, reprezentanti ai mediului de afaceri si patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Evaluarea se face in baza Metodologiei de evaluare a planurilor de afaceri, document eleborat in proiect care include: conditii/cerinte de inscriere la concurs, inclusiv format plan de afaceri; cerinte specifice privind domeniul de activitate, obligatiile de angajare/mentinere locuri de munca nou create – cerinte conform schemei de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitati marginalizate din zona rurala si/sau orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori” aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr 7136/14.12.2017, criterii de evaluare, procedura de contestatie etc

Fiecare beneficiar va fi informat asupra acestor conditii si va primi un exemplar din metodologie. Accesul la informatii si implicit la competitie este deschis, transparent si nediscriminatoriu.

Propunerea spre finantare a planurilor de afaceri selectate este conditionata de asumarea responsabilitatii infiintarii firmei de catre beneficiar. Valoarea maxima a finantarii este de 25.000 euro/plan de afaceri selectat.

• suport si asistenta pentru infiintarea firmei – beneficiarii cu planuri de afacere selectate pentru finantare vor primi asistenta si sprijin in obtinerea conditiilor premergatoare si infiintarii propriu zise a firmei (rezervare de nume, redactare actele necesare pentru infiintare/inregistrare functie de forma juridica aleasa s.a.).

• consultanta pentru functionarea si dezvoltarea afacerii infiintate – Expertii dezvoltare antreprenoriala ofera beneficiarilor consultanta si sprijin calificat pe parcursul proiectului in scopul dezvoltarii business-ului, mentinerii si asigurarea conditiilor optime de implementare a planului de afaceri, indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subventie. In cadrul proiectului se vor selecta/propune spre finantare/aloca minim 10 de microgranturi.

Granturile vor fi alocate de UAT Ciurea, partener responsabil de monitorizarea implementarii contractului de subventie prin Expert masuri dezvoltare antreprenoriala.