Acționăm Pentru Comunitate

POCU 5.2

Calendar depunere planuri de afacere pentru obținere microgranturi

CALENDARUL COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI „ACȚIONĂM PENTRU COMUNITATE”  din cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor” POCU/303/5/2/130360 Descrierea etapei Date estimative de desfășurare Desfășurare curs (grupa 1) 06.08.2021 – 15.08.2021 Desfășurare curs (grupa 2) 22.10.2021…

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.vi:…