Acționăm Pentru Comunitate

GRUP ȚINTĂ

Grupul Țintă (GT) total al proiectului este format din 250 persoane, copii şi adulți, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, 125 copii, elevi din ciclul primar și gimnazial din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” și 125 persoane adulte: șomeri, persoane neocupate.

Din punct de vedere al activităților în care se vor implica în proiect:

  • minim 125 adulți peste 18 ani care vor primi sprijin pentru accesul şi/sau menținerea pe piața muncii
  • minim 40 de persoane care dovedesc calități antreprenoriale şi doresc să inițieze/dezvolte o afacere/activitate pe cont propriu
  • minim 50 de copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani care vor participa la activităţi meșteșugărești, grădinărit și non formale
  • minim 75 de copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani care vor participa la activităţi desfășurate în scopul prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii

Persoanele care vor deveni beneficiari ai proiectului sunt persoane care se găsesc în una din următoarele situații:

  • sunt în risc de sărăcie
  • se confruntă cu deprivarea materială severă
  • trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii

Persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala care vor beneficia de servicii integrate in cadrul proiectului vor avea următoarea distribuție (in funcţie de serviciile de care vor beneficia):

  • servicii sociale primare de informare si consiliere
  • servicii educaționale
  • servicii de ocupare