Acționăm Pentru Comunitate

PROIECT

Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”

Comuna Ciurea în parteneriat cu Asociația GAL „Colinele Iașilor”, Școala Gimnazială Bârnova și Asociația „Prietenii Bârnovei” a dat startul implementării proiectului – Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala GAL „Colinele Iașilor”, prin implementarea de masuri integrate.

Teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea proiectului include cele 15 unități administrative teritoriale din GAL „Colinele Iașilor” – Comunele Bârnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești (din județul Iași) și Pâncești (din județul Neamț).

Prin proiect vor fi desfășurate o serie de măsuri integrate care vizează următoarele rezultate:- minim 250 persoane (125 copii și 125 adulți) aflate în risc de sărăcie, selectate și înscrise în grupul țintă, care beneficiază de servicii sociale, educaționale și servicii de acces si/sau menținere pe piața muncii;- minim 10 subvenții acordate pentru înființarea de noi afaceri;- minim 32 de locuri de muncă ocupate de persoanele din zona marginalizată.

Valoarea totală a proiectului este de 4.323.102,69 lei și este împărțită astfel:- 4.106.947,59 lei cofinanțarea asigurată prin Fondul Social European; 185.303,31 lei finanțarea din bugetul național și 30.851,79 lei cofinanțarea proprie a beneficiarului.
Cod MySMIS2014+: 130360

Data începerii proiectului: 23.10.2020

Data finalizării proiectului: 22.10.2022

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.