Acționăm Pentru Comunitate

Rezultate proiect POCU 5.2

REZULTATELE OBȚINUTEINDICATORII ATINȘI la finalizarea proiectului

Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL „Colinele Iașilor

Perioada de implementare a proiectului23.10.2020 – 22.10.2023

Cod SMIS: POCU/303/5/2/130360

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

ACTIVITATEA 1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI

✓ 1 WBS (work breakdown structure) și planificarea operationala a proiectului Grafic Gantt actualizat periodic

✓ Monitorizarea continua a activitatilor – rapoarte lunare de activitate 

✓ 15 rapoarte tehnico-financiare privind desfasurarea proiectului 

✓ 1 raport final de implementare a proiectului

ACTIVITATEA 2 – Activitati suport pentru desfasurareaproiectului – coordonarea financiara a proiectului, achizitia de bunuri și servicii

✓ 15 rapoarte tehnico-financiare privind desfasurarea proiectului

✓ 19 achizitii finalizate

✓ 9 cereri de prefinanțare

✓ 12 cereri de plata 

✓ 25 cereri de rambursare

ACTIVITATEA 3. INFORMARE, PUBLICITATE și PROMOVARE PROIECT

✓ Realizarea materialelor publicitare

✓ 3 evenimente promovare 

✓ 3 bannere mari

✓ 1 site al proiectului  (www.actionampentrucomunitate.ro)

✓ 1 pagina de social media (www.facebook.com/actionam)

✓ 3 placute de informare

✓ 4 afișe A3

✓ 254 de pliante, pixuri si mape distribuite potențialului grup țintă

ACTIVITATEA 4. CAMPANIE DE IDENTIFICARE, RECRUTARE A GRUPULUI TINTA

✓ 307 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala selectate și inscrise în grupul tinta al proiectului, întocmire dosare GT și înregistrarea în formularul de grup țintă POCUFORM

ACTIVITATEA 5. DEZVOLTAREA și FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE

✓ 288 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala care beneficiaza de servicii sociale primare de informare și consiliere, asistenta și suport pentru familie

✓ 50 copii aflați în situații defavorizate și marginalizare socială care beneficiază de serviciile centrului de zi pentru copii

ACTIVITATEA 6. REALIZAREA UNOR ACTIUNI CU IMPACT DIRECT ASUPRA FACILITARII ACCESULUI LA EDUCATIE și PREVENIRII/ REDUCERII PARASIRII TIMPURII A SCOLII

✓ 135 persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala care beneficiaza de activitati extrascolare/extracurriculare, în vederea cresterii accesului și a participarii la educatie și a prevenirii abandonului scolar;

✓ 135 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala, care beneficiaza de servicii de consiliere educationala în vederea cresterii accesului, participarii la educatie și a prevenirii abandonului scolar

ACTIVITATEA 7SPRIJIN PENTRU ACCESUL SI/SAU MENTINEREA PE PIATA MUNCII

✓ 135 persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala care au beneficiat de servicii de informare si consiliere profesională;

✓ 100 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala care participa la programe de formare profesionala;

✓ 40 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala (din cele 100 participante la formare), care participa la programul de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului;

✓ 78 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala care dobândesc o calificare la finalizarea cursurilor de formare, din care:

o 39 de persoane care dobândesc calificare la finalizarea cursului de formare Competente cheie, comune mai multor ocupatii – competente antreprenoriale

o 9 persoane care dobândesc calificare la finalizarea cursului de formare „Infirmiera”

o 5 persoane care dobândesc calificare la finalizarea cursului de formare „Electrician”

o 17 persoane care dobândesc calificare la finalizarea cursului de formare Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

o 8 persoane care dobândesc calificare la finalizarea cursului de formare „Cofetar”

ACTIVITATEA 8SUSTINEREA ANTREPRENORIATULUI, INCLUSIV A OCUPARII PE CONT PROPRIU

✓ 10 subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri acordate

✓ 38 persoane din zona marginalizata care au un loc de munca la incetarea calitatii de participant

INDICATORI ATINȘI

DenumireIDUMTotal
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate4S168Nr.264
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: Din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori4S168.2Nr.264
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant 4S164  Nr.76
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: – – Din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori4S164.2 Nr.76
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant4S165Nr.38
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care: – Din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori4S165.2Nr.38
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale4S167 Nr.2
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale, din care: – Servicii sociale4S167.2Nr.2
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin 4S170Nr. 2
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: –Servicii sociale4S170.2Nr.2
Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin4S169  Nr.1
Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori4S169 .2Nr.1
Strategii/analize/planuri de acțiune/de dezvoltare a comunității vizate de CLLD (DLRC) a căror elaborare a fost sprijinită prin FSE și/sau ale căror comunități beneficiază de finanțare4S68Nr.1