Acționăm Pentru Comunitate

SUBVENȚII

Prin intermediul proiectului, minim 95 de persoane aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, vor participa la programe de formare profesionala. Beneficiari vor participa la programe de formare profesionala sustinute in proiect: programe de calificare/ initiere/ perfectionare/ specializare, inclusiv dezvoltarea de competente comune antreprenoriale.

În cadrul proiectului, va fi acordată o subvenție de 5 lei pentru fiecare oră de curs pentru fiecare beneficiar, membri ai grupului țintă selectați prin proiect, care participă la programele de inițiere / la programele de formare profesională de tip calificare de nivel 1 / nivel 2, precum și programelor de dobândire a unor competențe antreprenoriale, subvenție plătită într-o singură tranșă.

Finanțarea se va face prin bugetul proiectului potrivit căruia se acordă subvenții unui număr de minim 95 de persoane. Aceste subvenții vor fi acordate de UAT CIUREA în calitate de beneficiar al proiectului  „Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, cod POCU/303/5/2/130360 conform prevederilor din cererea de finanțare și a alocării bugetare.

Subvențiile se acordă conform Ordinului nr. 989/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” și cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

  • Beneficiarii subvențiilor: minim 95 de persoane participante la programele de formare profesională
  • Valoarea subvenției: 5 lei/ora curs/participant, atât pentru cursurile de tip inițiere cât și pentru cele de calificare
    • Subvenție curs inițiere competente antreprenoriale: 40 ore x 5 lei/ora curs = 200 lei / participant
    • Subvenție curs calificare nivel 1: 180 ore x 5 lei/ ora curs = 900 lei / participant
    • Subvenție curs calificare nivel 2: 360 ore x 5 lei/ ora curs = 1800 lei / participant
  • Ritmicitatea acordării subvențiilor este condiționată de alocarea fondurilor de către AMPOCU și de îndeplinirea tuturor obligațiilor de către fiecare cursant, respectându-se resursele bugetare alocate subvențiilor în contractul de finanțare POCU/303/5/2/130360
  • În acordarea subvențiilor vor fi respectate principiile: transparența, echidistanta, egalitatea de șanse și nediscriminare, accesibilitatea, coerența și oportunitate.