Acționăm Pentru Comunitate

FORMARE

95 de persoane aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, vor participa la programe de formare profesionala sustinute in proiect: programe de calificare/initiere/perfectionare/specializare, inclusiv dezvoltarea de competente comune antreprenoriale.

  • 40 de persoane au beneficiat de serviciile programului de antreprenoriat, beneficiari care au dovedit certe calitati antreprenoriale si care au dorit sa initieze/dezvolte o afacere, activitate pe cont propriu și care au beneficiat de un curs de competențe antreprenoriale, organizat si derulat conform metodologiei furnizorului de formare. În cadrul activității, cursul a fost organizat pe două grupe distincte de beneficiari, acesta desfășurându-se in lunile august, octombrie și decembrie 2021, examenul fiind susținut și trecut cu succes.
  • 55 de persoane beneficiaza de cursuri de formare pe ocupațiile: INFIRMIERA (cu o durată de 720 de ore, susținut de Fundatia Ecologica “Green Education”), ELECTRICIAN EXPLOATARE MEDIE SI JOASA TENSIUNE (cu o durată de 720 de ore, susținut de Fundatia Ecologica “Green Education”), ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU (cu o durată de 360 de ore, susținut de Fundatia CORONA) ȘI COFETAR (cu o durată de 360 de ore, susținut de Fundatia Ecologica “Green Education”).

Imbunatatiri/beneficii: Programele de formare profesionala vor determina cresterea gradului de pregatire si calificare a membrilor grupului tinta prin raportare la cerintele pietei muncii contribuind la maximizarea sanselor de integrarea profesionala – accesarea si mentinerea unui loc de munca.