Acționăm Pentru Comunitate

Curs infirmiera

Beneficiarii înscriși în Grupul Țintă vor începe cursul de formare profesională pentru ocupația INFIRMIERĂ, în data de 6 mai 2022.

Durata de desfasurare a cursului de calificare este de 5 (cinci) luni, reprezentand  720 ore, din care teorie 240 ore si practica 480 ore.

Orele de curs vor fi susținute de Fundația Ecologică “Green Education” Iași.

Programul de formare profesională va determina creșterea gradului de pregătire și calificare a membrilor grupului țintă prin raportare la cerințele pieței muncii contribuind la maximizarea șanselor de integrarea profesională – accesarea și menținerea unui loc de muncă.