Acționăm Pentru Comunitate

Curs Îngrijitoare bătrâni

Beneficiarii înscriși în Grupul Țintă au început cursul de formare profesională pentru ocupația ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU, în data de 11 iunie 2022.

Durata de desfasurare a cursului de calificare este de 3 (trei) luni, reprezentand  360 ore, din care teorie 120 ore si practica 240 ore.

Orele de curs sunt susținute în sat Dagâța, comuna Dagâța, județul Iași.

Programul de formare profesională va determina creșterea gradului de pregătire și calificare a membrilor grupului țintă prin raportare la cerințele pieței muncii contribuind la maximizarea șanselor de integrarea profesională – accesarea și menținerea unui loc de muncă.