Acționăm Pentru Comunitate

Acțiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii

Activitatea de educare din cadrul proiectului a luat startul. Începând cu luna iulie, copiii înscriși în Grupul Țintă vor participa la activitatea 6.1 Organizarea si derularea activitatii de furnizare servicii educationale pentru Grupul Tinta identificat in vederea reducerii riscului de parasire timpurie/abandon scolar, care se va derula în cadrul Școlii Gimnaziale Bârnova.

Minim 125 de copii vor beneficia de serviciile de educare, ca măsură de creștere a interesului pentru școală, a menținerii in sistemul școlar, reducerii riscului de părăsire timpurie/abandon școlar. Copiii sunt elevi din teritoriul GAL Colinele Iasilor, cu vârsta între 6 și 14 ani și provin din comunitatea marginalizată.

În cadrul activității 6.1, vor fi abordate următoarele tematici:

  • 6.1.1. Prietenia
  • 6.1.2. Cum învăț?
  • 6.1.3. Înțeleg ce citesc?
  • 6.1.4. Semaforul conflictelor
  • 6.1.5. Autocunoașterea – Eu în oglindă
  • 6.1.6. Șanse egale pentru toți