Acționăm Pentru Comunitate

Raport intermediar de evaluare si selectie*

Perioada de evaluare si selectie a Planurilor de Afacere depuse in cadrul proiectului „Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iasilor” s-a incheiat.

Rezultatele procesului de evaluare si selectie au fost cuprinse intr-un RAPORT INTERMEDIAR DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERE, care poate fi accesat si descarcat mai jos.

*ERATA la Raportul intermediar de evaluare si selectie poate fi consultat aici : ERATA.

Eventualele contestatii trebuie sa respecte instructiunile din procedura .

Dacă din motive tehnice nu e posibil sa trimiteti mail la adresa secretariatgal@colineleiasilor.ro. Va rugam sa folositi adresa galcolineleiasilor@gmail.com