Acționăm Pentru Comunitate

Anunț lansare concurs planuri de afacere

Beneficiarul UAT CIUREA, împreună cu partenerul Asociația Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iașilor” anunță lansarea unui apel de finanțare pentru planurile de afacere în cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”.

Data lansării concursului: 25.01.2022

Termenul limită de primire a dosarelor de concurs: 31.01.2022, ora 12:00

Dosarele de concurs se depun la sediul Asociației GAL „Colinele Iașilor” din incinta Primăriei Ciurea, etajul 2, sala nr. 18, sat Ciurea, comuna Ciurea, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 12:00

Bugetul total aferent competiției planurilor de afacere „Acționăm pentru comunitate” este de 1.161.000 lei

Valoarea maximă a subvenției acordate unei firme nou-înființate în baza planului de afacere aprobat este de maxim 116.100 lei

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele obligatorii de eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestui concurs.

Informații detaliate privind concursul sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.actionampentrucomunitate.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0232/296018, e-mail: secretariatgal@colineleiasilor.ro, adresa: sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași